SAU LÙM XÙM TỐ CÔNG TY CHÂU ĐĂNG KHOA QUỴT TIỀN, ORANGE TUYÊN BỐ ĐẦY BẤT NGỜ

SAU LÙM XÙM TỐ CÔNG TY CHÂU ĐĂNG KHOA QUỴT TIỀN, ORANGE TUYÊN BỐ ĐẦY BẤT NGỜ

Orange lên tiếng vẫn đi diễn dưới danh nghĩa nghệ sĩ công ty Châu Đăng Khoa để giữ trách nhiệm với khán giả.