VPOP TUẦN QUA: AMEE MỜI DÀN CAMEO 'TRIỆU VIEW' ĐÓNG MV, 'HIỆN TƯỢNG COVER' HƯƠNG LY GÂY TRANH CÃI DỮ DỘI

VPOP TUẦN QUA: AMEE MỜI DÀN CAMEO 'TRIỆU VIEW' ĐÓNG MV, 'HIỆN TƯỢNG COVER' HƯƠNG LY GÂY TRANH CÃI DỮ DỘI

Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc chất lượng lần lượt được ra mắt thì ồn ào của Hương Ly trong tuần qua cũng thu hút được không ít sự chú ý.

MỚI NHẤT