'NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN' TRAILER TẬP 6: TOANG THẬT RỒI, ÔNG SƠN, ÔNG BÁ DÍNH 'ĐẠI HỘI CÁCH LI'

'NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN' TRAILER TẬP 6: TOANG THẬT RỒI, ÔNG SƠN, ÔNG BÁ DÍNH 'ĐẠI HỘI CÁCH LI'

Đúng là mùa dịch, sẩy một li đi luôn cả một làng, một khu phố mọi người ạ!