Phim

'DIÊN HI CÔNG LƯỢC' VÀ 'HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG' ĐƯỢC CCTV KHEN NGỢI, TẦN LAM VÌ 'DIÊN HI' TỪ BỎ MỘT PHIM CÓ THÙ LAO HƠN 30 TỶ ĐỒNG

'Diên Hi công lược' và 'Hương mật tựa khói sương' là hai bộ phim thành công nhất của mùa hè năm nay và cũng là hai bộ phim được CCTV4 lên tiếng tán thưởng, biểu dương.

MỚI NHẤT