'TIẾNG SÉT TRONG MƯA' TRAILER TUẦN 7: PHƯỢNG DỰNG CHUYỆN CÓ THAI ĐỂ ĐƯỢC LẤY HAI BÌNH, TỪ CHỐI TẤM CHÂN TÌNH CỦA BA XUÂN

'TIẾNG SÉT TRONG MƯA' TRAILER TUẦN 7: PHƯỢNG DỰNG CHUYỆN CÓ THAI ĐỂ ĐƯỢC LẤY HAI BÌNH, TỪ CHỐI TẤM CHÂN TÌNH CỦA BA XUÂN

Chỉ một câu thông báo của Phượng 'con đã có thai với cậu Hai Bình' cũng khiến cả nhà đứng hình.

MỚI NHẤT