DÂN MẠNG TỎ RA NGHI NGỜ KHI ĐẠO DIỄN KHEN NGỢI LƯU DIỆC PHI SINH RA LÀ ĐỂ ĐÓNG HOA MỘC LAN

DÂN MẠNG TỎ RA NGHI NGỜ KHI ĐẠO DIỄN KHEN NGỢI LƯU DIỆC PHI SINH RA LÀ ĐỂ ĐÓNG HOA MỘC LAN

Gần đây đạo diễn của phim Hoa Mộc Lan đã nhận lời phỏng vấn và nói rằng Lưu Diệc Phi sinh ra là để đóng vai chính này đã làm dân mạng đặt nhiều dấu chấm hỏi.

MỚI NHẤT

""