Phim

HUYỀN THOẠI LÝ TIỂU LONG 'SỐNG LẠI' TRÊN MÀN ẢNH RỘNG

Bộ phim điện ảnh mới nhất Birth Of Bruce Lee - Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự ra đời của rồng sẽ mang Lý Tiểu Long trở về với khán giả sau gần nửa thế kỷ.