Phim

NHỮNG KỶ LỤC CỦA PHIM VÕ HIỆP KIM DUNG

Kiệt tác chuyển thể nhiều nhất là 14 lần, diễn viên tham gia nhiều phim nhất chiếm 20 phim và nhiều kỷ lục khác được ghi nhận.