'OH MY GHOST' (TẬP 12): VỪA NHẬN NHAU LÀ BẠN THÂN, MẪN NHI ĐÃ GIẬT LUÔN BẠN TRAI CỦA PHƯƠNG ANH

'OH MY GHOST' (TẬP 12): VỪA NHẬN NHAU LÀ BẠN THÂN, MẪN NHI ĐÃ GIẬT LUÔN BẠN TRAI CỦA PHƯƠNG ANH

'Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân' - có vẻ câu nói này đã ‘ứng nghiệm’ vào đúng chuyện tình cảm của ba người Phương Anh - Hải Đăng - Mẫn Nhi.

MỚI NHẤT