Sành

DÙNG SMARTPHONE NĂM 2018, TỐT NHẤT NÊN LÀM QUEN VỚI 'TAI THỎ'

Sau sự kiện MWC 2018, hàng loạt smartphone có thiết kế 'tai thỏ' ra mắt, báo hiệu cho xu hướng thiết kế mới trong tương lai.