Sao

JOLIE NGUYỄN TỐ BẠN THÂN LÀ HOA HẬU DOANH NHÂN 'CỐ Ý TIẾP CẬN GIẬT NGƯỜI YÊU', LAM CÚC BỊ 'GỌI TÊN'

Người khiến Jolie Nguyễn bị cắm sừng không ai khác lại chính là người bạn thân thiết với cô.