tiin.vn

SAO

Sao

BỊ TỐ TỪNG YÊU CƯỜNG ĐÔ LA VÌ TIỀN, YẾN TRANG ĐÃ CÓ PHẢN ỨNG KHÔNG NGỜ

Khi bị anti fan tố ham tiền nên mới cặp kè với đại gia, Yến Trang không hề né tránh mà thẳng thắn đáp trả.