SAM: 'THẤY MỌI NGƯỜI LẤY CHỒNG NHIỀU QUÁ TÔI CŨNG MUỐN KIẾM AI ĐÓ CƯỚI ĐỂ CHO BẰNG BẠN BẰNG BÈ'

SAM: 'THẤY MỌI NGƯỜI LẤY CHỒNG NHIỀU QUÁ TÔI CŨNG MUỐN KIẾM AI ĐÓ CƯỚI ĐỂ CHO BẰNG BẠN BẰNG BÈ'

'Nhìn thấy bạn bè lấy chồng nhiều quá, nhất là năm nay, chứng kiến hàng loạt đám cưới của đồng nghiệp, mà toàn là đám cưới thế kỷ nữa chứ, Sam cũng nôn nao. Nôn đến mức nghĩ thôi giờ cứ kiếm đại ai để lấy cho bằng bạn bằng bè'.

MỚI NHẤT