Sống

HOT TREND 'CHỦ TỊCH GIẢ DANH AI ĐÓ VÀ CÁI KẾT' LÀ GÌ MÀ ĐƯỢC GIỚI TRẺ 'CUỒNG' ĐẾN VẬY?

Bởi câu nói này áp dụng vào bất kì tình huống nào đều có vẻ như... khá hợp lý lại còn có tác dụng gây cười nữa.

Giải pháp cho nỗi lo nghiện thuốc lá

Giải pháp cho nỗi lo nghiện thuốc lá

Tạp chí sức khỏe | Tài trợ

MỚI NHẤT