Sống

FLORES LẠI TẠO SÓNG DƯ LUẬN KHI THAY SƯ HUYNH GỬI LỜI THÁCH ĐẤU CAO THỦ TỪ HIỂU ĐÔNG

Nếu trận đấu này diễn ra, đây sẽ là cuộc đối đấu của cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores và võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông.