Sống

THU NHẬP 9 TRIỆU, TIÊU HẾT 10 TRIỆU, BÀ MẸ TRẺ VẪN KHIẾN CHỊ EM “TRÒN MẮT” NỂ PHỤC BỞI LÝ DO NÀY

Mới nghe qua thì thấy có vẻ vấn đề chi tiêu thực sự chưa hợp lý và có phần hoang phí, tuy nhiên, khi đã rõ sự tình, ai nấy đều đồng cảm và khâm phục bà mẹ trẻ này.

MỚI NHẤT