VỤ FAN NỮ CỦA JACK - KICM BỊ LỪA TIỀN: TIN TƯỞNG VÌ LÀ QUẢN TRỊ VIÊN NHÓM FAN ĐÓM CẦN THƠ

VỤ FAN NỮ CỦA JACK - KICM BỊ LỪA TIỀN: TIN TƯỞNG VÌ LÀ QUẢN TRỊ VIÊN NHÓM FAN ĐÓM CẦN THƠ

Cộng đồng Keys và Đóm đang rất bức xúc với hành động lừa đảo của cô gái.