BẢN TUYỂN DỤNG CHẤT NHẤT QUẢ ĐẤT, 2 TIẾNG THU 27.000 LƯỢT LIKE, ĐƯỢC KHEN LÀ SÁNG TẠO ĐẾN MUỐN 'QUỲ'

BẢN TUYỂN DỤNG CHẤT NHẤT QUẢ ĐẤT, 2 TIẾNG THU 27.000 LƯỢT LIKE, ĐƯỢC KHEN LÀ SÁNG TẠO ĐẾN MUỐN 'QUỲ'

Dân công sở khắp nơi đang phải ngả mũ thán phục, chắp tay quỳ gối với chiêu tuyển dụng "vụng chèo khéo chống" cực sáng tạo của một anh chàng bị sếp giục làm poster tìm người cho công ty.

MỚI NHẤT