HAI TRẠNG THÁI ĐỐI LẬP KHI ĐI DU LỊCH: NGƯỜI HÀO HỨNG CHECK IN, KẺ 'KHÓC RÒNG' VÌ MỆT MỎI

HAI TRẠNG THÁI ĐỐI LẬP KHI ĐI DU LỊCH: NGƯỜI HÀO HỨNG CHECK IN, KẺ 'KHÓC RÒNG' VÌ MỆT MỎI

Sài Gòn vốn chỉ có một, nhưng trong ánh mắt của mỗi người, Sài Gòn lại mang mỗi vẻ khác nhau.

MỚI NHẤT