chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Na