Có sự liên quan không hề nhẹ giữa các định nghĩa trong tình yêu với... wifi

14/09/2017 18:03

Yêu thầm một người là cảm giác thế nào? Là tìm thấy wifi nhưng lại không biết mật khẩu.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Tú Uyên Baodatviet.vn

Tag: #thất tình   #yêu thầm