Birdman: Hiện thực và giấc mơ được yêu

01/12/2017 19:07

Bộ phim là câu chuyện ngắn gọn về những người đã mất mát, bối rối và đang tìm kiếm tình yêu.

Baodatviet.vn