Brazil lần đầu có số ca tử vong trong ngày vượt Hoa Kỳ

27-05-2020 09:27

Theo Kênh QPVN