Các khu cách ly có đầy đủ nhu yếu phẩm, không cần tiếp tế

30-03-2020 11:14

Theo Kênh QPVN