Clip Cảnh sát Pháp áp chế người không có giấy phép đi lại trong mùa dịch

23-03-2020 17:35

Theo Trọng Toàn/Congan.com.vn