Gin Tuấn Kiệt hồi hộp và lo lắng trước đêm chung kết Sing My Song 2018

13/05/2018 18:15

Gin cũng chia sẻ rằng, tất cả những thí sinh trong đêm chung kết hôm nay đều là đối thủ mạnh.

PV Baodatviet.vn