Sao nhập ngũ mùa 5: Hoàng Tôn, Bảo Kun, Tuấn Kiệt chỉ tắm thôi cũng khiến cả trung đội đói cơm

14/05/2018 10:54

Trong khi cả trung đội đã tập trung đầy đủ để đi ăn tối thì 3 anh chàng vẫn say xưa trong nhà tắm, khiến cả trung đội bụng đói chờ 3 anh chàng.

PV Baodatviet.vn