Trump doạ cắt tài trợ cho WHO vĩnh viễn

20-05-2020 16:16

Theo Congan.com.vn