Dầu thải bị đổ trộm vào nước sạch sông Đà được dùng để diệt chuột

21/10/2019 16:17

Theo Baodatviet.vn