Nữ bệnh nhân biết có thể nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo

07-03-2020 16:54

Theo Baodatviet.vn