Vui

NHỮNG THÁNH F.A CẦM TRỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ Ế CÓ SỐ MÁ

Tình yêu dường như là một thứ gì đó quá xa xỉ với những kẻ ế sưng, ế xỉa lâu năm.