THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT: HÌNH ẢNH KHIẾN NHIỀU NGƯỜI 'KHÓC THÉT' VỀ LOÀI TRĂN KHỔNG LỒ

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT: HÌNH ẢNH KHIẾN NHIỀU NGƯỜI 'KHÓC THÉT' VỀ LOÀI TRĂN KHỔNG LỒ

Mặc dù đã bị chết cháy nhưng hình ảnh loài trăn thần to bằng thân cây siêu khổng lồ cực quý hiếm này khiến nhiều người sợ 'khóc thét'.

MỚI NHẤT