QUYẾT KHÔNG TRẢ TIỀN 3 TÔ PHỞ, THANH NIÊN HÀ NỘI: 'TÔI THÍCH MẪU PHỤ NỮ CHÂN THÀNH, TƯ DUY HIỆN ĐẠI'

QUYẾT KHÔNG TRẢ TIỀN 3 TÔ PHỞ, THANH NIÊN HÀ NỘI: 'TÔI THÍCH MẪU PHỤ NỮ CHÂN THÀNH, TƯ DUY HIỆN ĐẠI'

Không sợ ế, không cảm thấy phiền trước những lời nhận xét về mình trên mạng xã hội, Cảnh nói rằng, đây có thể là cơ hội tốt của cậu.

MỚI NHẤT