BÁC SĨ TIIN: TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CƠ QUAN SINH DỤC NHƯNG CHƯA RÁCH MÀNG TRINH LIỆU CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI?

BÁC SĨ TIIN: TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CƠ QUAN SINH DỤC NHƯNG CHƯA RÁCH MÀNG TRINH LIỆU CÓ KHẢ NĂNG MANG THAI?

Trong tinh dịch của các bạn trai lúc nào cũng có sẵn tinh trùng. Chỉ khi gặp được trứng của bạn gái, lúc đó sự thụ thai sẽ xảy ra.

MỚI NHẤT